شناسه خبر : 30679

سود خالص شرکت بیمه سامان به ۱۰۵ میلیارد تومان رسید

به گزارش چابک آنلاین، سودخالص شرکت بیمه سامان در دوره مالی منتهی به آذرماه سالجاری به رقم 105 میلیارد و 600 میلیون تومان رسیده است.

بر اساس این گزارش،سود عملیاتی شرکت بیمه سامان  هم در مدت زمان مورد نظر این گزارش به رقم 97 میلیارد تومان رسیده است.

دراین میان،سود انباشته شرکت بیمه سامان هم در دوره مالی منتهی به آذرماه سالجاری به  531 میلیارد تومان رسیده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای