شناسه خبر : 29742

هیئت‌های ورزشی اردستان به بیمه ورزشی توجه نمی کنند

به گزارش چابک آنلاین، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان اردستان گفت: یکی از موضوعاتی که در هیئت‌های ورزشی شهرستان به آن توجه نمی‌شود بیمه ورزشی ورزشکاران است که علیرغم اینکه در سال جاری بیش از ۱۴۲۰ نفر از ورزشکاران شهرستان اقدام به دریافت بیمه ورزشی کردند، اما برآورد می‌شود بیش از ۶۰۰ نفر از ورزشکاران بیمه ورزشی ندارند.

بشیر حمیدی گفت: بیشتر باشگاه داران، ورزشکاران و افراد جامعه از بیمه ورزشی که یک بیمه حمایتی در هنگام حوادث ورزشی برای یک ورزشکار است خبر ندارند. با توجه به هزینه‌های بالای درمان این بیمه می‌تواند پوشش بسیار خوبی برای ورزشکارانی که هنگام ورزش دچار حوادث می‌شوند، باشد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای