شناسه خبر : 27510

دارایی های ریسندگی و بافندگی بهریس اصفهان چه میزان بیمه بود؟

به گزارش چابک آنلاین، دارایی های ثابت شرکت ریسندگی و بافندگی بهریس اصفهان در دوره سه ماهه منتهی به خرداد سال جاری تا ارزش 21.057میلیون ریال در برابر خطرات احتمالی ناشی از حریق، سیل و زلزله از پوشش بیمه ای برخوردار بوده است.

این شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت بهساز مشارکت های ملت است که به ایجاد، تاسیس و بهره برداری کارخانجات ریسندگی و بافندگی می پردازد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای