شناسه خبر : 27331

بخاور سود سهامداران خود را پرداخت

به گزارش چابک آنلاین، شرکت بیمه زندگی خاورمیانه سود سال گذشته آن دسته از سهامداران خود که دارای حساب سجامی هستند، شامل 9.666 رکورد به مبلغ 32.949.494.655 ریال را در نهم شهریور ماه سالجاری واریز کرد.

شرکت بیمه زندگی خاورمیانه از سهامداران غیر سجامی و سهامدارانی که موفق به دریافت سود خود نشده اند خواست که تا نیمه مهرماه سالجاری اطلاعات سهامداری خود را تکمیل کنند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای