شناسه خبر : 26915

افزایش سرمایه بیمه زندگی خاورمیانه ثبت شد

به گزارش چابک آنلاین، مرحله دوم افزایش سرمایه شرکت بیمه زندگی خاورمیانه به ثبت رسید.

شرکت بیمه زندگی خاورمیانه در مرحله اول سرمایه خود را از 1.200.000 میلیون ریال به رقم 2.200.000 میلیون رساند و در گام دوم این شرکت سرمایه ثبت شده خود را  از محل سود انباشته تا مبلغ 2,400,000 میلیون ریال افزایش داد.

شرکت بیمه زندگی خاورمیانه هدف از این افزایش سرمایه را رعایت الزامات قانونی، حفظ سطح توانگری مالی و راه‌اندازی و تجهیز دفاتر ارتباطی اعلام کرده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای