شناسه خبر : 25048

بیمه پاسارگاد افزایش سرمایه می دهد

به گزارش چابک آنلاین، شرکت بیمه پاسارگاد درنظر دارد که سرمایه ثبت شده خود را از محل  سود انباشته و اندوخته، به مبلغ 27556 میلیارد ریال افزایش داده و به مبلغ 58174 میلیارد ریال برساند. 

درحال حاضر سرمایه ثبت شده شرکت بیمه پاسارگاد 30618 میلیارد ریال است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای