شناسه خبر : 25023

سود نقدی هر سهم بیمه زندگی خاورمیانه ۱۵ ریال اعلام شد

به گزارش چابک آنلاین، سود نقدی هر سهم شرکت بیمه زندگی خاورمیانه در پایان سال مالی منتهی به اسفند سال گذشته رقمی معادل 15 ریال و سود خالص هر سهم  این شرکت هم در همین مدت 123 ریال اعلام شد.

بانک خاورمیانه، شرکت سام گروه و شرکت آسفالت توس به ترتیب بیشترین میزان سهام شرکت بیمه زندگی خاورمیانه را در اختیار دارند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای