شناسه خبر : 24992

ترکیب هیات مدیره بیمه "ما" تغییر کرد

به گزارش چابک آنلاین، خوارزمی، کاردگر، ودیعی، شمسایی و کبیری به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و احسانی و صادق به عنوان اعضای علی‌البدل شرکت بیمه ما انتخاب شدند. 

 اعضای هیات مدیره بیمه "ما" محسن خوارزمی را به عنوان رییس هیات مدیره و ابراهیم کاردگر را به عنوان  مدیرعامل بیمه "ما"  انتخاب کردند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای