شناسه خبر : 24857

یک میلیون نفر از کشاورزان و عشایر تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند

به گزارش چابک آنلاین، محمدرضا عسگریان، مدیرصندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر لرستان گفت: امسال بیش از یک میلیون نفر از خانواده بزرگ کشاورزان و عشایر تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند.

به گفته وی  طرح کلی و سراسری این صندوق برای سال ۱۴۰۱ زیر پوشش بردن بیش از یک میلیون نفر از خانواده بزرگ کشاورزان و عشایر بوده که سهم  لرستان در این بین بسیارچشمگیر است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای