شناسه خبر : 24091

بیمه زندگی خاورمیانه افزایش سرمایه می دهد

به گزارش چابک آنلاین، شرکت بیمه زندگی خاورمیانه اعلام کرده که با توجه به الزام بیمه مرکزی مبنی بر افزایش سرمایه این شرکت تا مبلغ 2.400 میلیون ریال، قصد دارد تا پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه، سرمایه خود را افزایش دهد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای