شناسه خبر : 22605

چه تعداد از ساختمان های خبرگزاری ایرنا فاقد پوشش بیمه بودند؟

به گزارش چابک آنلاین، دارایی های ثابت سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی در سال 99  تا ارزش  59میلیارد تومان در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی، انفجار، صاعقه و زلزله بیمه بوده است.

ناگفته نماند که‌در این بین،  تعداد 16 فقره از ساختمان های این شرکت در خارج از کشور و دو فقره از ساختمان های داخل کشور این سازمان  در سال 1399 فاقد پوشش بیمه ای بوده اند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای