شناسه خبر : 22178

اتکایی امین ۳.۰۰۰ میلیارد ریال افزایش سرمایه می دهد

به گزارش چابک آنلاین، شرکت بیمه اتکایی امین درنظر دارد سرمایه ثبت شده خود را  از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی تا مبلغ  8.000 میلیارد ریال افزایش دهد.

در حال حاضر  سرمایه ثبت شده شرکت بیمه اتکایی امین 5.000 میلیارد ریال است.

 این شرکت بیمه ای اعلام کرده که هدف از افزایش سرمایه با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نیاز بیمه گران اتکایی به سرمایه بیشتر، برای نگهداری ریسک های بیمه ای بزرگ در داخل کشور بوده است.

ناگفته نماند که افزایش سرمایه شرکت بیمه اتکایی امین منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده این شرکت است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای