شناسه خبر : 30625

تکلیف حق بیمه مشترکان گاز طبیعی در بودجه سال آینده چه شد؟

تکلیف حق بیمه مشترکان گاز طبیعی در بودجه سال آینده چه شد؟

بر اساس بند الف تبصره ۱۴ هدفمندی لایحه بودجه ۱۴۰۲، تمامی‌ منابع‌ قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها به‌ استثنای‌ عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، حق‌ بیمه‌ مشترکان‌ گاز طبیعی‌ و عوارض گازرسانی‌ و حق‌ بیمه‌ منازل مسکونی‌ در اجرای‌ مواد (٢) و (٤) قانون تأسیس‌ صندوق بیمه‌ همگانی‌ حوادث طبیعی، به‌ میزان ۶ میلیون و ۵۹۸ هزار و ۴۲۰ میلیارد ریال ازسوی شرکت‌های‌ تابعه وزارت نفت‌ بابت‌ دریافتی‌ حاصل‌ از فروش داخلی‌ فرآورده‌های‌ نفتی، دریافتی‌ حاصل‌ از فروش صادراتی‌ فرآورده‌های‌ نفتی، دریافتی‌ حاصل‌ از فروش داخلی‌ گاز طبیعی‌ با احتساب عوارض و مالیات ارزش افزوده و دریافتی‌ حاصل‌ از اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی‌ها (در سقف‌ ۷۰ هزار ریال به‌ ازای‌ هر مترمکعب) و اضافه‌ شدن ۱۰ واحد درصد بر نسبت‌ قیمت سوخت‌ صنایع‌ به‌ خوراک پتروشیمی‌ها، به‌ حساب سازمان هدفمندسازی‌ یارانه‌ها نزد خزانه‌داری‌ کل‌ کشور واریز می‌شود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای