شناسه خبر : 31306

اختصاصی چابک آنلاین؛

دبیرکل سابق انجمن ملی لیزینگ به سرپرستی لیزینگ رازی رضایت داد

دبیرکل سابق  انجمن ملی لیزینگ به سرپرستی لیزینگ رازی رضایت داد

با خروج یحیی دانشبدی از ترکیب هیات مدیره و مدیریت عاملی شرکت لیزینگ رازی، محمدهادی موقعی سرپرستی این شرکت را برعهده گرفت.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، محمدهادی موقعی، سرپرست جدید شرکت لیزینگ رازی، نزدیک به 6 سال دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ایران بود. 

او، در تیرماه سال گذشته از سمت خود کناره گرفت.

یحیی دانشبدی  هم نزدیک به 6 سال مدیریت عاملی شرکت لیزینگ رازی را برعهده داشت.

گفته می شود که درآمد حاصل از عملیات لیزینگ این شرکت در 9 ماهه منتهی به آذر ماه امسال بالغ بر 3 میلیارد و 700 میلیون تومان بود. 

در عین حال، زیان عملیاتی این شرکت در همین مدت به یک میلیارد و 180 میلیون تومان رسیده است.

شرکت لیزینگ رازی در 6 ماهه نخست امسال از محل بازاریابی بابت قراردادهای خودرو 454 میلیون تومان و از محل بازاریابی بابت قراردادهای لوازم خانگی و دیجیتال نیز654 میلیون تومان درآمد کسب کرده است.

از محمود دانش بدی، احمدرضا فراست و مهیار فرخیانی به عنوان سایر اعضای هیات مدیره شرکت لیزینگ رازی یاد می شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای