پرشدگی ۱۰۰درصدی ۷ سد کشور

پرشدگی ۱۰۰درصدی ۷ سد کشور

در زمان حاضر با وجود ۳۵میلیارد مترمکعب آب ذخیره‌شده در سدهای کشور، ۶۷درصد ظرفیت مخازن سدها پُر و ۳۳درصد این ظرفیت خالی است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از تسنیم، در ۲۵۳ روز ابتدایی سال آبی جاری (از ابتدای مهرماه ۱۴۰۲ تا دوازدهم خرداد ۱۴۰۳) در مجموع ۳۵ میلیارد و ۶۸۰ میلیون مترمکعب آب وارد سدهای ایران شده که نسبت به ورودی ۳۳ میلیارد و ۶۲۰ میلیون مترمکعبی آب به سدها در مدت مشابه سال آبی گذشته، رشدی ۶درصدی داشته است.

همچنین در این مدت، به‌منظور تأمین آب شرب، کشاورزی، صنعت و مباحث زیست‌محیطی، ۲۲ میلیارد و ۸۶۰ میلیون مترمکعب آب از سدهای کشور رهاسازی شده است که نسبت به خروجی ۲۰ میلیارد و ۸۳۰ میلیون مترمکعبی آب در مدت مشابه سال آبی قبل از سدها، افزایشی ۱۰درصدی را نشان می‌دهد.

در زمان حاضر با وجود ۳۵ میلیارد مترمکعب آب ذخیره‌شده در سدهای کشور، ۶۷ درصد ظرفیت مخازن سدها پُر و ۳۳ درصد این ظرفیت خالی است.

میزان ذخایر آبی سدها در دوازدهم خردادماه ۱۴۰۲ بالغ بر ۳۲ میلیارد و ۳۹۰ میلیون مترمکعب بود، که مقایسه این رقم با حجم فعلی ذخایر آبی سدها، نشان‌دهنده رشد ۸درصدی میزان ذخایر سدها است.

ارسال نظر