ابلاغ مصوبه افزایش طول دوره قرارداد خرید تضمینی نیروگاه‌های مقیاس کوچک


ابلاغ مصوبه افزایش طول دوره قرارداد خرید تضمینی نیروگاه‌های مقیاس کوچک

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) اعلام‌کرد: مصوبه افزایش طول دوره قرارداد خرید تضمینی نیروگاه‌های مقیاس کوچک به میزان طول دوره محدودیت سوخت زمستان پیشنهادی شرکت توانیر، توسط وزیر نیرو ابلاغ شد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از توانیر، «مصطفی رجبی مشهدی» گفت: براساس این مصوبه، چنانچه محدودیتی در تحویل گاز نیروگاه مقیاس کوچک در دوره ٦٠ ماهه خرید تضمینی برق باشد و نیروگاه مقیاس کوچک برای دوره مذکور بهای آمادگی دریافت نکرده باشد، با درخواست مالک نیروگاه، دوره محدودیت گاز به دوره خرید تضمینی برق موضوع بند (پ) ماده ٣-١ شرایط خصوصی قرارداد اضافه می شود، به گونه ای که دوره موثر خرید تضمینی برق برابر ٦٠ ماهه شود.

وی افزود: همچنین ضرایب ساعتی مربوط به این دوره، برابر متوسط ضرایب ساعتی سالیانه است. مالک نیروگاه مقیاس کوچک موظف است تاییدیه شرکت گاز استان مربوطه در خصوص دوره محدودیت را اخذ و به شرکت برق منطقه ای ارائه کند.

به گفته سخنگوی صنعت برق، برای نیروگاه‌هایی که در تاریخ ابلاغ این مصوبه، در دوره ٦٠ ماهه دوم قرارداد قرار دارند، دوره افزایش حسب درخواست نیروگاه آغاز خواهد شد و برای نیروگاه‌های مقیاس کوچکی که دوره تضمین سوخت ١٢ ماهه دارند، به شرط انصراف از دریافت بهای آمادگی قطع سوخت (موضوع بند ٤-٣ شرایط خصوصی قرارداد)، شامل افزایش دوره خرید تضمینی به تعداد روزهای محدودیت گاز مشابه روال فوق می شوند.

ارسال نظر