کاهش سرقت از خطوط لوله نفت ایران

کاهش سرقت از خطوط لوله نفت ایران

مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت از ۴۱ مورد تعرض به خطوط لوله انتقال نفت در سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت این رقم نسبت به سال قبل از آن کاهش داشته است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از تسنیم، مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت گفت: در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۴۱ مورد تعرض به خطوط لوله انتقال نفت ایران رخ داد که با اقدامات به‌موقع، از این تعداد ۲۵ مورد به برداشت نفت یا فرآورده منجر نشد.

وی افزود: نسبت به سال ۱۴۰۱ که ۴۷ مورد انشعاب غیرمجاز با ۳۵ مورد برداشت نفت‌ یا فرآورده داشتیم، میزان سرقت از خطوط لوله نفت ایران کاهش داشته است.

ارسال نظر