افزایش ۲۰۳۶ مگاواتی ظرفیت تولید برق در سال ۱۴۰۲

 افزایش ۲۰۳۶ مگاواتی ظرفیت تولید برق در سال ۱۴۰۲

با افزایش ۲ هزار و ۳۶ مگاواتی ظرفیت منصوبه تولید برق کشور، ظرفیت اسمی تولید برق در پایان ۱۴۰۲ به ۹۲ هزار و ۸۴۱ مگاوات رسید.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از وزارت نیرو، با بهره‌برداری از واحدهای جدید حرارتی، تجدیدپذیر و تولید پراکنده در سال ۱۴۰۲، ظرفیت اسمی تولید برق کشور در این سال ۲ هزار و ۳۶ مگاوات افزایش یافت.

با افزایش ۲ هزار و ۳۶ مگاواتی ظرفیت منصوبه تولید برق کشور، ظرفیت اسمی تولید برق در پایان ۱۴۰۲ به ۹۲ هزار و ۸۴۱ مگاوات رسید.

نیروگاه‌های سیکل‌ترکیبی بیشترین سهم را در ظرفیت منصوبه نیروگاهی ایران دارند. در زمان حاضر ۳۵ هزار و ۷۹۵ مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی در کشور داریم که ۳۸.۶ درصد از ظرفیت اسمی تولید برق کشور را به خود اختصاص داده است.

همچنین واحدهای بخاری و گازی با ظرفیت اسمی ۱۵ هزار و ۸۲۹ مگاوات و ۲۴ هزار و ۱۹ مگاوات، به‌ترتیب سهمی ۱۷درصدی و ۲۵.۹درصدی در تولید برق کشور دارند.

درمجموع واحدهای حرارتی (بخاری، گازی و سیکل ترکیبی) با مجموع ۷۵ هزار و ۶۴۳ مگاوات، ۸۱.۵ درصد از ظرفیت اسمی تولید برق کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

در پایان ‌سال گذشته ظرفیت اسمی تولید برق نیروگاه‌های برق‌آبی به ۱۲ هزار و ۲۴۹ مگاوات رسید که ۱۳.۲ درصد از ظرفیت منصوبه نیروگاهی را شامل می‌شود.

سهم انرژی‌های تجدیدپذیر از ظرفیت اسمی تولید برق کشور همچنان حدود یک‌درصد است و با مجموع ظرفیت ۱۱۳۶ مگاوات، ۱.۱ درصد از این ظرفیت، به نیروگاه‌های تجدیدپذیر (بادی، خورشیدی، زیست‌توده و برق‌آبی‌های کمتر از ۱۰ مگاوات) اختصاص دارد.

نیروگاه اتمی بوشهر که تنها نیروگاه اتمی کشور است، با ظرفیت ۱۰۲۰مگاواتی، سهم ۱.۱درصدی از ظرفیت نصب‌شده نیروگاهی ایران دارد.

مجموع ظرفیت اسمی تولید برق در نیروگاه‌های تولید پراکنده و خودتأمین نیز به ۲ هزار و ۴۸۵ مگاوات می‌رسد که ۲.۷ درصد از ظرفیت اسمی تولید برق کشور است.

همچنین واحدهای دیزلی با مجموع ۴۰۸ مگاوات، ۰.۴ درصد از ظرفیت تولید برق کشور را شامل می‌شوند.

ارسال نظر