پرشدگی سدها به ۶۰ درصد رسید

 پرشدگی سدها به ۶۰ درصد رسید

درحال حاضر با وجود ۳۰ میلیارد و ۸۰ میلیون مترمکعب آب ذخیره شده در سدهای کشور، ۶۰ درصد ظرفیت مخازن سدها پُر و ۴۰ درصد این ظرفیت خالی است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از تسنیم، در ۲۰۴ روز ابتدایی سال آبی جاری (از ابتدای مهرماه ۱۴۰۲ تا بیست‌و پنجم فروردین ۱۴۰۳) در مجموع ۲۲ میلیارد و ۸۹۰ میلیون مترمکعب آب وارد سدهای ایران شده که نسبت به ورودی ۲۵ میلیارد و ۵۷۰ میلیون مترمکعبی آب به سدها در مدت مشابه سال آبی گذشته، کاهشی ۱۰ درصدی داشته است.

همچنین در این مدت، به منظور تأمین آب شرب، کشاورزی، صنعت و مباحث زیست محیطی، ۱۴ میلیارد و ۵۵۰ میلیون مترمکعب آب از سدهای کشور رهاسازی شده که نسبت به خروجی ۱۴ میلیارد و ۶۱۰ میلیون مترمکعبی آب در مدت مشابه سال آبی قبل از سدها، مقادیر تقریبا برابری را نشان می‌دهد.

درحال حاضر با وجود ۳۰ میلیارد و ۸۰ میلیون مترمکعب آب ذخیره شده در سدهای کشور، ۶۰ درصد ظرفیت مخازن سدها پُر و ۴۰ درصد این ظرفیت خالی است.

میزان ذخایر آبی سدها در روز بیست‌وپنجم فروردین ۱۴۰۲ بالغ بر ۳۰ میلیارد و ۵۰ میلیون مترمکعب بود، که مقایسه این رقم با حجم فعلی ذخایر آبی سدها، نشان‌دهنده برابری میزان ذخایر سدها با روز مشابه سال قبل است.

وضعیت سدهای مهم کشور در تأمین آب شرب و کشاورزی در جدول زیر آورده شده است.

ارسال نظر