رشد ۲۵ برابری ظرفیت نصب شده نیروگاه های تولید پراکنده برق

رشد ۲۵ برابری ظرفیت نصب شده نیروگاه های تولید پراکنده برق

یک مقام مسوول گفت: ظرفیت منصوبه نیروگاه‌های تولید پراکنده برق منطقه‌ای تهران امسال به میزان ۱۰۳ مگاوات افزایش پیدا کرد که نسبت به ایجاد ۴ مگاوات ظرفیت طی سال ۱۴۰۱ رشد ۲۵ برابری داشته است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از مهر، حبیب قراگوزلو مدیرعامل برق منطقه‌ای تهران با اشاره به برنامه‌های این شرکت برای سال ۱۴۰۳ اظهار د اشت: در حوزه افزایش ظرفیت تولید پراکنده برای سال ۱۴۰۳ به میزان ۳۱۳ مگاوات پروژه در برق منطقه‌ای تهران تعریف شده که معادل ۳ برابر ظرفیت در نظر گرفته شده برای سایر شرکت‌های برق منطقه‌ای است.

وی با تاکید بر اهمیت حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر اضافه کرد: در حوزه تولید پراکنده شرکت برق منطقه‌ای تهران اولین برق منطقه‌ای کشور است که موفق به اخذ مجوز فروش گواهی ظرفیت به میزان ۸۱ مگاوات در بورس انرژی شده است که منجر به تأمین مالی نزدیک به ۸,۰۰۰ میلیارد ریال در این بخش برای سال آتی خواهد شد.

قراگوزلو گفت: با بهره برداری از این پروژه‌ها ضمن کسب موفقیت جدید در جلب مشارکت بخش خصوصی، امکان تأمین بخشی از انرژی مصرفی شبکه و تقویت شبکه جهت گذر از پیک بار تابستان محقق خواهد شد و از مزایای افزایش راندمان تبدیل انرژی، تعویق هزینه‌های توسعه شبکه، پیک سایی و کاهش تلفات برق، بهبود سطح ولتاژ و کاهش هزینه‌های انتقال نیرو بهره مند خواهیم شد.

وی تأثیر اجرای این پروژه‌ها را برای مردم با اهمیت دانست و گفت: نصب و راه اندازی این مولدها، موجب تأمین برق پایدار، کاهش مدیریت مصرف‌های احتمالی، افزایش راندمان تبدیل انرژی و حفظ بهتر ذخایر و کاهش آلودگی زیست محیطی می‌شود.

ارسال نظر