اختصاصی چابک آنلاین ؛

درآمد پالایش و پخش و ملی پتروشیمی از ۷۷۴ هزار میلیارد تومان گذشت

درآمد پالایش و پخش و ملی پتروشیمی از 774 هزار میلیارد تومان گذشت

مروری بر عملکرد شرکت های اصلی وزارت نفت نشان داد که فعالیت یک شرکت زیرمجموعه این وزارتخانه در ۶ ماهه نخست سالجاری منجر به سود ۱۱۴۲ میلیارد تومانی و فعالیت یک شرکت دیگر هم منجر به زیان ۸ میلیارد تومانی شده است.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، براساس این گزارش، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران 6 ماهه نخست سالجاری را با زیان خالص  8  میلیارد تومانی به انتها رساند.

هرچندکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی، پرونده شش ماهه نخست سالجاری خود  را با سود خالص 1142میلیارد تومانی به پایان رساند.

بررسی عملکرد 2 شرکت مورد اشاره نشان داد که فعالیت این شرکت ها در 6 ماهه نخست سالجاری منجر به درآمد 774 هزار میلیارد تومانی شده که عمده این درآمد متعلق به شرکت ملی  پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران بوده است.

photo_2024-03-13_22-25-05

تا اکنون، از بین شرکت‌های مهم وزارت نفت، صورت های مالی شرکت های ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران منتشر نشده است. 

شرکت ملی گاز ایران سال گذشته صورتهای مالی نیمه نخست 1401 را منتشر کرده است.

 

ارسال نظر