مصرف گاز به رقم ۶۴۰ میلیون متر مکعب رسید

مصرف گاز به رقم ۶۴۰ میلیون متر مکعب رسید

مدیر راهبری شرکت ملی گاز گفت: مصرف گاز در روز گذشته به رقم ۶۴۰ میلیون متر مکعب رسید.

به گزارش چابک آنلاین، غلامرضا کوشکی مدیر راهبری شرکت ملی گاز گفت: مصرف گاز در روز گذشته به ۶۴۰ میلیون متر مکعب رسید که نسبت به روز جمعه کاهش ۲ درصدی داشته ایم،این میزان مصرف ۷۶ درصد از گاز تولیدی را به خود اختصاص می دهد.

او گفت:طبق پیش بینی انجام شده میران مصرف تا پایان هفته در رقم ۶۰۰ میلیون متر مکعب باشد و خواهشمند هستیم مردم در این زمینه ما را یاری کنند

ارسال نظر