پایبندی نفت مرکزی به تعهدات تولید گاز در قبال پالایشگاه‌های گازی

پایبندی نفت مرکزی به تعهدات تولید گاز در قبال پالایشگاه‌های گازی

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران از تعهد و پایبندی این شرکت برای تأمین گاز مورد نیاز پالایشگاه‌های گازی پارسیان، فجر جم، سرخون و فاز دوم پالایشگاه فراشبند خبر داد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، مهدی حیدری در نشست پیش‌بینی تولید شرکت‌های تابع بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی، شرق و غرب برای نیمه نخست سال ۱۴۰۳ در رابطه با انجام پروژه‌های تأمین گاز مورد نیاز پالایشگاه‌های گازی کشور اظهار کرد: برنامه تأمین خوراک پایدار برای پالایشگاه گاز پارسیان شامل پروژه احداث ایستگاه‌های تقویت فشار گاز هما، وراوی، مرکز تفکیک میدان گازی تابناک، طرح ضربتی توسعه میدان‌های پازن و ارم است.

وی درباره اهداف پروژه‌های یادشده یادآور شد: در پروژه احداث ایستگاه تقویت فشار هما، تولید روزانه ۱۲ میلیون مترمکعب گاز به‌مدت ۱۲ سال و در پروژه احداث مرکز تفکیک میدان گازی تابناک تولید روزانه ۳۶ میلیون مترمکعب گاز با مشخصات کیفی مناسب تضمین می‌شود.

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران ادامه داد: تولید روزانه ۷ میلیون مترمکعب گاز به‌مدت ۶ سال در پروژه احداث ایستگاه تقویت فشار وراوی و تولید روزانه ۸ میلیون مترمکعب گاز در پروژه احداث ایستگاه تقویت فشار گاز شانول هدف‌گذاری شده است.

حیدری درباره پروژه طرح ضربتی توسعه میدان پازن تصریح کرد: در این طرح روزانه ۱۵ میلیون مترمکعب گاز برای تأمین خوراک پالایشگاه پارسیان تولید می‌شود.

وی همچنین از تولید روزانه ۱۵ میلیون مترمکعب گاز در طرح ضربتی توسعه میدان ارم خبر داد و گفت: در این طرح روزانه ۱۵ میلیون مترمکعب گاز برای تأمین خوراک پالایشگاه پارسیان تولید خواهد شد.

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران درباره تأمین گاز مورد نیاز پالایشگاه فجر جم اظهار کرد: برای تأمین خوراک پایدار برای پالایشگاه گاز فجر جم، طرح احداث ایستگاه تقویت فشار گاز کنگان، پروژه بازآرایی ایستگاه تقویت فشار موجود میدان نار و طرح ضربتی توسعه میدان‌های سفیدزاخور، هالگان و سفیدباغون، گردان و خارتنگ لحاظ شده است که طرح احداث ایستگاه تقویت فشار گاز کنگان تولید روزانه ۳۰ میلیون مترمکعب گاز به‌مدت ۱۵ سال را تضمین می‌کند، همچنین در پروژه بازآرایی ایستگاه تقویت فشار موجود میدان نار نیز تولید روزانه ۱۸ میلیون مترمکعب به‌مدت ۱۰ سال تضمین می‌شود. 

حیدری هدف از اجرای طرح ضربتی توسعه میدان‌های سفیدزاخور، هالیگان و سفیدباغون را تولید پایدار روزانه ۲۷ میلیون مترمکعب دانست و گفت: طرح ضربتی توسعه میدان‌های گردان و خارتنگ نیز با هدف تولید روزانه ۲۸ میلیون مترمکعب گاز برنامه‌ریزی شده است.

بر اساس این گزارش، در برنامه خوراک پالایشگاه گاز سرخون، طرح ضربتی احداث ایستگاه تقویت فشار گاز سرخون برای تضمین روزانه ۵ میلیون مترمکعب گاز از میدان سرخون به‌مدت چهار سال در برنامه کاری شرکت قرار دارد. طرح ضربتی توسعه میدان آغار با تولید روزانه ۲۰ میلیون مترمکعب و طرح ضربتی توسعه میدان دی با تولید روزانه ۵ میلیون مترمکعب برای فاز دوم پالایشگاه فراشبند در نظر گرفته شده است.

ارسال نظر