بارش‌های بهمن ماه به ۲.۵ میلیارد مترمکعب رسید

بارش‌های بهمن ماه به ۲.۵ میلیارد مترمکعب رسید

با ثبت ۳۰.۹ میلیمتر بارش در بهمن‌ماه امسال، ۲ میلیارد و ۵۶۰ میلیون مترمکعب ورودی جدید آب به سدهای کشور داشته‌ایم.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از تسنیم، در ۱۴۸ روز ابتدایی سال آبی جاری (از ابتدای مهرماه تا بیست‌ویکم بهمن‌ماه ۱۴۰۲) در مجموع ۸ میلیارد و ۸۲۰ میلیون مترمکعب آب وارد سدهای ایران شده که نسبت به ورودی ۱۱ میلیارد و ۵۰ میلیون مترمکعبی آب به سدها در مدت مشابه سال آبی گذشته، کاهشی ۲۰ درصدی داشته است.

همچنین در این مدت، به منظور تأمین آب شرب، کشاورزی، صنعت و مباحث زیست محیطی، ۹ میلیارد و ۲۶۰ میلیون مترمکعب آب از سدهای کشور رهاسازی شده که نسبت به خروجی ۷ میلیارد و ۴۲۰ میلیون مترمکعبی آب در مدت مشابه سال آبی قبل از سدها، ۲۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

درحال حاضر با وجود ۲۱ میلیارد و ۲۶۰ میلیون مترمکعب آب ذخیره شده در سدهای کشور، ۴۳ درصد ظرفیت مخازن سدها پُر و ۵۷ درصد این ظرفیت خالی است.

میزان ذخایر آبی سدها در روز بیست‌وهشتم بهمن‌ماه ۱۴۰۱ بالغ بر ۲۲ میلیارد و ۷۴۰ میلیون مترمکعب بود، که مقایسه این رقم با حجم فعلی ذخایر آبی سدها، نشان‌دهنده کاهش ۷ درصدی در این بخش است.

در ۵ ماه ابتدایی سال‌آبی جاری، بیشترین میزان بارش‌ها را در بهمن‌ماه امسال داشتیم، به‌طوری که ۳۰.۹ میلیمتر بارش فقط در بهمن‌ماه امسال به‌میزان بارش‌های کشور افزوده شده است. با ثبت این مقدار بارش، ۲ میلیارد و ۵۶۰ میلیون مترمکعب ورودی جدید آب به سدهای کشور در بهمن‌ماه داشتیم.

بارش‌های بهمن‌ماه که نسبت به ماه‌های قبلی به‌طور محسوس افزایش داشته، هم نتوانسته کم‌بارشی ماه‌های گذشته را جبران کند، هرچند میزان بارش‌های بهمن نیز در مقایسه با بارش‌های یازدهمین ماه سال در سال‌‌های نرمال کمتر بوده است. میزان بار‌ش‌های بهمن امسال نسبت به شرایط نرمال، افتی ۳۶درصدی دارد.

ارسال نظر