جزییات دریافت پاداش صرفه‌جویی در مصرف گاز

جزییات دریافت پاداش صرفه‌جویی در مصرف گاز

مدیر امور گاز رسانی کشور گفت: میزان مصرف گاز در ۵ اقلیم تعریف شده که در فصل سرد، در اقلیم‌های سرد کشور بیش از ۹۰ دردصد گاز در بخش‌های خانگی و تجاری مصرف می‌شود.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از صدا و سیما، روزانه بیش از ۸۵۱ میلیون متر مکعب گاز در کشورمان تولید می‌شود که با سرد شدن هوا میزان مصرف در بخش‌های خانگی، صنایع غیر عمده با افزایش روبرو می‌شود. شرکت ملی گاز ایران تعرفه پلکانی مشترکین خانگی را در ۱۲ پله تقسیم بندی کرده است. ۳ پله اول مشترکین کم مصرف (مشترکین متعارف) ۳ پله دوم مشترکین با مصرف متوسط، چهار پله سوم مشترکین پر مصرف و ۲ پله آخر مشترکین بسیار پر مصرف تقسیم بندی کرده است.

مسئول تعرفه گاز شرکت ملی گاز ایران گفت: در حال حاضر بیش از ۲۷ میلیون و هفتصد هزار مشترک گاز در کشور وجود دارند که تعرفه میزان مصرف گاز بهای  آنها از ۴۰۰ ریال تا ۶ هزار تومان محاسبه می‌شود.

میزان مصرف گاز در کشورمان در ۵ اقلیم معرفی شده است. در اقلیم  ۱ یعنی شهر‌های خیلی سرد مثل ارومیه و تبریز ماهانه ۵۰۰ متر مکعب، در اقلیم ۲ یعنی شهر‌های سرد مثل مشهد و کرج ماهانه ۴۵۰ متر مکعب، در اقلیم ۳ یعنی شهر‌های با آب و هوای معتدل مثل اصفهان، شیراز و تهران ماهانه ۴۰۰ متر مکعب، در اقلیم ۴ یعنی شهر‌های گرم مثل دزفول ماهانه ۳۵۰ متر مکعب و در اقلیم ۵ یعنی شهر‌های خیلی گرم مثل اهواز و ماهشهر ماهانه ۲۵۰ متر مکعب باید گاز مصرف شود.

شرکت ملی گاز ایران با اجرای طرح پاداش صرفه جویی از ۱۵ آذر تا ۱۵ اسفند به مشترکانی که ۱۰ تا ۳۵ درصد در مقایسه با سال گذشته  در مصرف گاز صرفه جویی کنند پاداش پرداخت می‌کند.

ارسال نظر