اختصاصی چابک آنلاین؛

صنعت نفت در جذب سرمایه های خرد موفقیت چندانی نداشته است

صنعت نفت در جذب سرمایه های  خرد موفقیت چندانی نداشته است

دبیرانجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران اعلام کرد که در دوسال گذشته بخش تولید صنعت نفت و گاز کشوررشد جدی داشته و نسبت به سال های گذشته رشد بهتری را تجربه کرده است.

چابک آنلاین، حوری السادات هاشمی نسب، علی پناهی، درگفتگو با چابک آنلاین،علت این موفقیت ها را دیپلماسی اقتصادی  و خلاقیت دولت در فروش نفت دانست وافزود که در حال حاضر بخش زیادی از نفت کشور به چین صادرمی شود که این امر به دلیل دیپلماسی فعال دولت وارتباطی که با پالایشگاه های کوچک وصنعت خرد آنها برقرار شده، صورت گرفته است.

وی، درعین حال یادآورشدکه با وجود ظرفیت بالای صنعت نفت کشور، همچنان با جایگاه اصلی خود در عرصه انرژی بین الملل فاصله داریم.

پناهی ، درباره جذب سرمایه های خرد در صنعت نفت کشور گفت که به صورت کلی، جذب سرمایه و سرمایه پذیری در صنعت نفت در دو حالت ‌امکانپذیر بوده که اولی سرمایه گذاری داخلی و دیگری حضور سرمایه گذاری خارجی است.

به گفته وی، باتوجه به شرایط و محدودیت های بین المللی درسالهای گذشته،حضور برای برخی ازسرمایه گذاران خارجی چندان جذاب نبوده و سرمایه گذاری داخلی هم  باتوجه به مزیت هایی که در بازارهای دیگر وجود داشت از ورود به سرمایه گذاری در صنعت نفت اقبال چندانی صورت نگرفته، هرچند که سرمایه گذاری در صنعت نفت سرمایه های کلان را هم می طلبد و جذب چنین سرمایه گذاری هایی سخت است.

دبیرانجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران،اضافه کرد:بازارسهام بعلت اینکه تحت تاثیرعوامل مختلفی قراردارد، دچار نوساناتی بوده وریسک سرمایه گذاری درآن پایین نیست، بنابراین برای جذب سرمایه درصنعت نفت بهتر است که بر روی تضامین حاکمیت دولتی وبانکها و بیمه ها تمرکزکنیم.

دبیرانجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران،گفت:به جزتولید کنندگان تجهیزات صنعت نفت،بخش پتروشیمی و پالایشگاه ها و پالایشگاه های کوچک در سالهای قبل درجذب منابع خرد عمومی چندان موفقیت نداشته و عمده سرمایه گذاری های انجام شده توسط شرکتهای دولتی صورت گرفته است.

 

ارسال نظر