رشد بهره وری صنعت نفت از منفی ۳.۷ به ۱۲.۶ درصد رسید

رشد بهره وری صنعت نفت از منفی ۳.۷ به ۱۲.۶ درصد رسید

صنعت نفت رکورد رشد بهره وری در اقتصاد را در طول فعالیت برنامه ششم شکاند به طوریکه بهره‌وری در صنعت نفت از منفی ۳.۷ درصد به ۱۲.۶ درصد رسید.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از مهر، رشد بهره‌وری در کل اقتصاد در طول برنامه ششم توسعه ۰۸ درصد بود که با آغاز فعالیت دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰ رشد بهره وری در اقتصاد آغاز شد به طوری که در دو سال فعالیت دولت سیزدهم رشد بهره وری به ۳.۷ درصد رسید.

با نگاهی به عملکرد بخش‌های مختلف اقتصاد و تأثیر آن در این رشد نشان می‌دهد متوسط بهره وری بخش نفت که منفی ۳.۷ درصد در طول ۵ سال فعالیت برنامه ششم بود در طول فعالیت دولت سیزدهم از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۱ با جهشی خیره کننده به مثبت ۱۲.۶ درصد رسیده است که بیشترین جهش را در میان سایر بخش‌های اقتصادی داشته است.

پس از صنعت نفت و گاز بخش صنعت نیز در رتبه دوم افزایش بهره‌وری قرار دارد به طوری که رشد بهره وری در این بخش از ۳.۱ درصد به ۵.۷ درصد رسید است.

البته بیشترین بهره وری ثبت شده متعلق به بخش ارتباطات است. اما نکته اینجاست که بهره وری این بخش در برنامه ششم نیز بالا بوده و رقم ۲۷.۵ را ثبت کرده که به حدود ۱۴.۴ کاهش یافته است.

این گزارش حاکی است در طول دو سال فعالیت دولت سیزدهم بهره وری در کشاورزی ۲.۵ درصد، معدن ۷.۵ درصد، صنعت ۵.۷ درصد، آب و برق ۱.۹ درصد، ساختمان منفی ۴.۹ درصد، حمل و نقل ۶.۲ درصد بوده است.

ارسال نظر