شناسه خبر : 40960

اختصاصی چابک آنلاین؛

زیان انباشته ۱۰ شرکت مدیریت تولید برق به ۲۶۲ میلیارد تومان رسید

زیان انباشته 10 شرکت مدیریت تولید برق به 262 میلیارد تومان رسید

فعالیت ۱۵ شرکت مدیریت تولید برق در سال گذشته منجر به سود ۲۱ میلیارد تومانی و ۲ شرکت هم سال گذشته را با زیان ۳۱ میلیارد تومانی به انتها رساندند.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی،  براساس این گزارش، شرکت مدیریت تولید برق یزد  با 6  میلیارد تومان سود خالص در رتبه اول و دارای بالاترین رتبه سود خالص دربین شرکت های مورد بررسی در سال گذشته بود.

شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح با 5 میلیارد تومان سود خالص و شرکت مدیریت تولید برق اصفهان با 3 میلیارد تومان سود خالص در رتبه های بعدی قرار دارند.

ناگفته نماند که از 17 شرکت مدیریت تولید برق،  10 شرکت سال گذشته را با زیان انباشته و 7 شرکت با سود انباشته به انتها رساندند.

مجموع زیان انباشته 10 شرکت مدیریت تولید برق در سال گذشته از مرز262 میلیارد تومان گذشته است.

بررسی عملکرد 17 شرکت مدیریت تولید برق نشان دادکه فعالیت این شرکت ها درسال گذشته منجر به درآمد عملیاتی 4 هزار میلیارد تومانی شد.

قابل توجه آنکه درحال حاضر 37 شرکت مدیریت تولید برق به عنوان زیر مجموعه وزرات نیرو در سایت این وزارتخانه ثبت شده اند اما 17شرکت تولید نیروی برق صورت های مالی سال گذشته خود را منتشر کرده اند.

photo_2023-11-21_09-08-13

ارسال نظر