• پیرامون حقوق بیمه گذاران؛

  مقررات
  |

  جدول مباحث مطروحه، اصطلاحات فنی و مصادیق و مواد قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث راجع به مقررات و صلاحیت صندوق…

 • آیین نامه های بیمه؛

  مقررات
  |

  آیین نامه ها، مصوبات و تبصره های شورای عالی بیمه به تفکیک در فایل زیر قابل مشاهده می باشد.

 • نمونه پرسشنامه و اساسنامه مؤسسات بیمه غیر دولتی؛

  مقررات
  |

  فرآیند تاسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی به همراه فرم ها، پرسشنامه ها و اساسنامه نمونه شرکت های بیمه مورد تائید بیمه مرکزی و…

 • راهنمای محصولات بیمه ای؛

  مقررات
  |

  محصولات بیمه‌ای جدید ارسالی شرکت های بیمه جهت اخذ مجوز (سال 1384- بهمن 1394)، در فایل زیر قابل مشاهده می باشد.

 • تکالیف مراکز درمانی پیرامون پذیرش و درمان مصدومین ناشی از حوادث و سوانح رانندگی؛

  مقررات
  |

  جدول مباحث مطروحه و اصلاحات و مصادیق و مواد قانونی ماده ۹۲ قانون برنامه پنج ساله توسعه چهارم ۱۳۸۴ راجع به پرداخت هزینه…

 • آیین نامه شماره ۵۳؛

  مقررات
  |

  شورای عالی بیمه در اجرای بند ۳ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری در جلسه مورخ ۱۳۸۴.۱۲.۰۹ آئین نامه شرایط…

 • در راستای اجرای وظایف مقرر در ‹‹قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری›› ؛

  مقررات
  |

  شورای عالی بیمه در اجرای وظایف مقرر در ‹‹قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری›› در جلسه مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۰ ‹‹آیین نامه…

همه اخبار
خدمات بیمه ای