اختصاصی چابک آنلاین؛

دبیر انجمن معادن زغالسنگ ایران، درباره عملکرد پایین در اکتشاف معادن ، اعلام کرده که ضعف معادن در اکتشاف برای این است…

همه اخبار