شناسه خبر : 51586

اختصاصی چابک آنلاین؛

تامین مسکن نوین برای افزایش سود دهی خیز برداشت

تامین مسکن نوین برای افزایش سود دهی خیز برداشت

درآمدهای عملیاتی شرکت تامین مسکن نوین در دوره شش ماهه منتهی به اسفند سال گذشته درحدود ۱۵ میلیارد و ۵۹۵ میلیون تومان بود.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، براساس این گزارش، تمام درآمدهای عملیاتی این شرکت در شش ماهه منتهی به اسفند سال گذشته حاصل از فروش یک قطعه زمین مربوط به پروژه بتن ایش ماکان به متراژ 2.524 متر مربع واقع در شهرستان ملکان بوده که در مزایده به فروش رفته است.

شرکت تامین مسکن نوین جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران است که با سرمایه ای 15 میلیارد تومانی به مباشرت، مشارکت و سرمایه گذاری در بخش مسکن و توسعه شهری در چارچوب تحقق اهداف و موضوع شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران در ایجاد مجتمع های مسکونی، اداری و تجاری و ایجاد تاسیسات زیربنایی می پردازد.

سود عملیاتی شرکت تامین مسکن نوین در دوره شش ماهه منتهی به اسفند سال گذشته به 9 میلیارد و 764 میلیون تومان رسید،درحالیکه زیان عملیاتی این شرکت در مدت مشابه قبل از آن، حدود 679 میلیارد تومان بود.

سود خالص این شرکت نیز در مدت مورد نظر این گزارش با رشدی قابل توجه نسبت به مدت مشابه سال قبل به رقم 15 میلیارد و 600 میلیون تومان رسید.

سود خالص این شرکت هم در شش ماهه منتهی به اسفند سال 1401 حدود 6 میلیارد تومان بود.

ناگفته نماند که این شرکت در مدت مورد نظر این گزارش، دارایی های ثابت خود را درمقابل خطرات ناشی از حریق، سیل و زلزله تا مبلغ 770 میلیون تومان تحت پوشش بیمه قرار داده است.

از مجتبی دلخونی، ابراهیم جمالی، حسن پورفرج قاجاری، سبحان طیبی و سیدپوریا حسینی به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت تامین مسکن نوین یاد می شود.

 

ارسال نظر