شناسه خبر : 50372

اختصاصی چابک آنلاین؛

سال ۱۴۰۲ برای نوسازی ساختمان تهران چگونه بود؟

سال 1402 برای نوسازی ساختمان تهران چگونه بود؟

زیان خالص هرسهم شرکت نوسازی ساختمان تهران دردوره مالی ۶ماهه منتهی به اسفندماه سال گذشته به رقم ۴۵ ریال رسید که افزایشی ۳۰ ریالی نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ داشت.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، زیان خالص هرسهم شرکت نوسازی ساختمان تهران درمدت مشابه سال 1401 رقمی معادل 15 ریال بود.

شرکت نوسازی و ساختمان تهران در زمینه مدیریت، طراحی ، مباشرت و مشارکت در ایجاد مجتمع های مسکونی، اداری وتجاری و ایجاد تاسیسات زیربنایی شهری در داخل یا خارج از کشور فعالیت می کند.

براساس این گزارش،  زیان خالص شرکت نوسازی ساختمان تهران در دوره مالی 6ماهه منتهی به اسفندماه سال گذشته  11 میلیارد و 974 میلیون تومان است.

این رقم درمقایسه با زیان خالص سه میلیارد و 902 میلیون تومانی این شرکت در مدت مشابه سال 1401، حدود 8 میلیارد تومان افزایش داشت.

photo_2024-05-12_10-55-11

ثنوسا در دوره مالی 6 ماهه منتهی به اسفندماه سال گذشته، هیچ گونه درآمد عملیاتی ناشی از فروش واحدهای مسکونی نداشته است. 

البته این شرکت مبلغ 893 میلیون تومان درآمد غیر عملیاتی ناشی از سود سپرده های بانکی و سود حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام شرکت های گروه شرکت های سرمایه گذاری ساختمان ایران و سایر درآمدها داشته است.

گفته می شود که زیان عملیاتی ثنوسا در مدت زمان مورد نظر این گزارش بالغ بر 128 میلیارد تومان اعلام شده است.

 

ارسال نظر