شناسه خبر : 49331

اختصاصی چابک آنلاین؛

لیزینگ ایرانیان ۳۵ میلیارد تومان سود ساخت

لیزینگ ایرانیان 35 میلیارد تومان سود ساخت

شرکت لیزینگ ایرانیان، مجموع درآمدهای عملیاتی سال گذشته خود را ۱۷۵ میلیارد تومان اعلام کرد.

چابک آنلاین، مجید میرزاحیدری، این مقدار درآمد عملیاتی، در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل، از یک رشد 37 درصدی برخوردار بوده است.

شرکت لیزینگ ایرانیان در شهریور ماه سال 81 تاسیس شده وسرمایه فعلی آن درمرز 213 میلیارد تومان است.

ترکیب هیات مدیره فعلی آن را افرادی چون علی اصغرسرایی نیا، محمود رباب اسماعیلی، محمد علی بابازاده، حمید محمودی و علی حقیقی  تشکیل می دهند.

براساس این گزارش، سود خالص شرکت لیزینگ ایرانیان در دوره مورد بررسی در محدوده 35 میلیارد تومان بوده است.

 

ارسال نظر