شناسه خبر : 48130

اختصاصی چابک آنلاین؛

واسپاری زاگرس اعتبار هم آمد

واسپاری زاگرس اعتبار هم آمد

واسپاری زاگرس اعتبار به ترکیب شرکت های فعال در صنعت واسپاری کشور اضافه شد.

به گزارش چابک آنلاین، موضوع فعالیت شرکت شامل تأمین مالی مشتری از طریق تهیه کالا اعم از منقول و غیرمنقول توسط شرکت و واگذاری آن به مشتری صرفاً در قالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون‌ربا، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه است.

شرکت واسپاری زاگرس اعتبار هفتم آبان ماه سال 1402   و با سرمایه شخصیت حقوقی به میزان 10 میلیارد و هشتصد میلیون تومان به ثبت رسیده است.

ترکیب هیات مدیره این شرکت واسپاری شامل افرادی چون  ابراهیم آقاپور، حمید سوری، ناصر قلندری، آرش بهرام و محمدرضا مرادی است.

مدیریت عاملی این شرکت واسپاری را ابراهیم آقاپور برعهده دارد.

 

ارسال نظر