شناسه خبر : 47354

اختصاصی چابک آنلاین؛

درآمدهای عملیاتی شرکت لیزینگ ایران خودرو جهشی شد

درآمدهای عملیاتی شرکت لیزینگ ایران خودرو جهشی شد

درآمدهای عملیاتی شرکت لیزینگ ایران خودرو تا پایان شهریورماه سال جاری به رقم ۲۵ میلیارد تومان رسید.

به گزارش چابک آنلاین، هرچندکه رقم درآمدهای عملیاتی  این شرکت فعال در صنعت لیزینگ در مدت زمان مشابه سال قبل در محدوده سه میلیارد و 785 میلیون تومان بوده است.

درآمدهای  عملیاتی شرکت لیزینگ ایران خودرودر مدت زمان مورد بررسی تا پایان شهریورماه سالجاری شامل 9 میلیارد و 914 میلیون تومان از محل لیزینگ ، 8 میلیارد و 275 میلیون تومان از محل درآمد توسعه فروش، 880 میلیون تومان از محل درآمد جریمه دیرکرد اقساط و 6  میلیارد و 121 میلیون تومان هم از محل سایر درآمدهای عملیاتی بوده است.

بررسی ها نشان می دهند که سود خالص شرکت لیزینگ ایران خودرو تا پایان شهریورماه سال جاری از مرز 6 میلیارد و 717 میلیون تومان عبور کرد.

شرکت لیزینگ ایران خودرو در 14 مهرماه سال 82 تاسیس شده و موضوع فعالیت آن شامل تامین مالی مشتری از طریق تهیه کالا اعم از منقول وغیرمنقول  توسط شرکت و واگذاری آن به مشتری درقالب یکی از قراردادهای  اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا و دستورالعمل های مربوطه است.

ترکیب هیات مدیره شرکت لیزینگ ایران خودروتا زمان مورد بررسی گزارش را افرادی چون داریوش انتقامی، محمود خاشعی، مهدی کافی عباس آبادی،  محمدرضا انتظاری مقدم و امید ندیمی تشکیل می دهند.

 

ارسال نظر