شناسه خبر : 47060

اختصاصی چابک آنلاین ؛

مجوز واسپاری تجار ایرانیان دو سال دیگر تمدید شد

مجوز واسپاری تجار ایرانیان دو سال دیگر تمدید شد

مدیرعامل شرکت واسپاری تجار ایرانیان،خبردادکه مجوزفعالیت این شرکت از سوی بانک مرکزی تا تاریخ یکم اسفندماه سال ۱۴۰۴ تمدید شده است.

به گزارش چابک آنلاین، امیرحاجی زاده، توضیح داد که با توجه به پایان مجوز فعالیت این شرکت درتاریخ یکم اسفندماه سال جاری و با عنایت به بررسی بازرسان بانک مرکزی،مجوز فعالیت این شرکت به مدت دوسال تمدید شد. 

مجوز مورد اشاره در وبسایت بانک مرکزی قابل رویت است. 

ترکیب هیات مدیره کنونی شرکت واسپاری تجار ایرانیان راافرادی چون سیدحسین میرمحمدصادق، شهریار کیهان، امیرافسر، امیر علی فوکردی وآرش به داش تشکیل می دهند. 

امیرحاجی زاده مدیرعامل خارج از هیات مدیره این شرکت به شمار می رود.

 

ارسال نظر