شناسه خبر : 32277

اختصاصی چابک آنلاین؛

ملک و ساختمان مهمترین انتخاب مردم برای حفظ دارایی است

ملک و ساختمان مهمترین انتخاب مردم برای حفظ دارایی است

مسعود قنبری، کارشناس بازار سرمایه و ارز: ملک به صورت سنتی، مهم ترین انتخاب مردم برای حفظ دارایی بوده است. وقتی رشد قیمت ملک و زمین نسبت به رشد سایر شاخص های مالی و بازارهای موازی مورد بررسی قرار می گیرد رشد ملک عقب مانده است. اگرچه که هنوزهم قیمت آن نسبت به توان خرید مردم فاصله زیادی دارد. متاسفانه قدرت خرید مردم برای خرید ملک افزایش نیافته است.

حجم ویدیو: 11.40M | مدت زمان ویدیو: 00:01:41
ارسال نظر

خدمات بیمه ای