رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت گفت: برآورد ما نهایی و اجرایی شدن ۸۰ درصد ، ۶۶ تکلیف سامانه جامعه تجارت تا پایان سال است.

همه اخبار
خدمات بیمه ای