برق بیشتری تحویل صنایع شد

برق بیشتری تحویل صنایع شد

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر گفت: طبق آمار سال گذشته، علی رغم اعمال برنامه‌های مدیریت مصرف، افزایش انرژی تحویلی به صنایع را شاهد بودیم.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از تسنیم، محسن ذبیحی معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر در برنامه «سلام جوان ایرانی» از رادیو جوان گفت: هر سال تابستان به دلایل مختلف، در تولید و مصرف برق ناترازی داریم که این موضوع باید مدیریت شود. امسال پیش بینی میشود به میزان ۱.۵ تا ۲ درجه نسبت به میانگین بلند افزایش دما را شاهد باشیم و این موضوع افزایش بار سیستم‌های سرمایشی به شبکه را مضاعف می‌کند.

او افزود: ۴۰ درصد مصرف برق کشور مربوط به سیستم‌های سرمایشی است. صنعت برق امسال تمرکز ویژه‌ای دارد که مدیریت مصرف برق در بخش خانگی و تجاری داشته باشد و به همین منظور پویش «باانرژی» به راه انداخته شد که هدف آن بهره مندی از پاداش و جوایز در ازای صرفه جویی برق است.

ذبیحی در خصوص تامین برق صنایع گفت: سعی ما بر این است، با مدیریت زمان استفاده از انرژی بدون کاهش انرژی مصرف در بخش صنایع، مدیریت بار انجام دهیم. صنایع به سه دسته تقسیم می‌شوند و یک دسته صنایع خرد هستند که از نظر تعداد بخش عمده‌ای از صنایع را تشکیل میدهند و برق آنها بدون محدودیت تامین خواهد شد. دسته بعدی صنایع متوسط و حدود ۵۷ هزار واحد هستند که برنامه ریزی شده ۶ روز کامل بدون هیچ محدودیتی برق آنها تامین شود و تنها یک روز در هفته مشارکت در مدیریت مصرف برای آنها در نظر گرفته شده که می‌توانند با تولید در روز تعطیل این یک روز را جبران کنند.

او ادامه داد: دسته سوم صنایع بزرگ انرژی بر هستند که با هماهنگی با وزارت صمت، مدیریت خواهند شد. آماری که سال گذشته جمع بندی شد، حاکی از آن بود که علی رغم اعمال برنامه‌های مدیریت مصرف، افزایش انرژی تحویلی به صنایع را شاهد بودیم.

ذبیحی در خصوص هوشمندسازی کنتور ادارات گفت: بر اساس مصوبه‌ تاکید شده است که مصرف برق در ادارات به شکل بهینه باشد. به همین جهت از طریق کنتور‌های هوشمند مصرف ادارات را پایش می‌کنیم. به این صورت که مصرف ادارات در ساعات کاری ۳۰ درصد و در ساعات پس از پایان کار باید ۷۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش پیدا کند.

  • پویان

    چقدر خوب. چون این برق رفتن ها ضررهای جبران ناپذیری به صنایع وارد می کند

ارسال نظر