شناسه خبر : 51387

اختصاصی چابک آنلاین؛

رشد فروش صادراتی صنایع فرو آلیاژ ایران

رشد فروش صادراتی صنایع فرو آلیاژ ایران

مروری بر عملکرد دو ماهه نخست سالجاری شرکت صنایع فرو آلیاژ ایران (فروژ) نشان داد که این شرکت بالغ بر ۱۰۴ میلیارد فروش صادراتی داشته است.

به گزارش چابک آنلاین، این رقم در مقایسه با فروش صادراتی 93 میلیارد  و 822 میلیون تومانی این شرکت در دوماهه نخست سال گذشته، حدود 10 میلیارد و 786 میلیون تومان افزایش داشت.

شرکت صنایع فرو آلیاژ ایران با سرمایه 1.980 میلیارد تومانی در زمینه تولید فروسیلیسیم به عنوان تامین کننده یکی ازمواد اولیه صنایع فولاد و چدن فعالیت می کند.

هم اکنون این شرکت بیش از 35 درصد از تولید فروسیلیسیم مورد نیاز صنایع فولاد کشور را تولید می کند.

براساس این گزارش، شرکت صنایع فروآلیاژ ایران در دو ماهه نخست سالجاری بالغ بر 225 میلیارد تومان فروش داخلی داشت که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش داشت.

فروش داخلی این شرکت در دو ماهه نخست سال گذشته حدود 369 میلیاردتومان بود.

گفته می شود که درآمدهای عملیاتی این شرکت در سال مالی منتهی به اسفند ماه 1402 با 4 درصد افزایش نسبت به سال مالی 1401 نزدیک به 2.115 میلیارد تومان رسیده است. 

سود خالص، این شرکت در  سال مالی گذشته نزدیک به 251 میلیارد تومان بود که کاهشی 58 درصدی نسبت به سال 1401 داشت.

درحال حاضر سیروس ابن رسولی صنعتی، امیر حاجی بابا، مونا السادات عقیلی، مهدی حاجی بابا، جمیله حاجی بابا و رضاعابدی جوزم اعضای هیات مدیره فروژ را تشکیل می دهند.

 

ارسال نظر