شناسه خبر : 51240

اختصاصی چابک آنلاین؛

فروش صادراتی صنایع خاک چینی در سال جاری چقدر بود؟

فروش صادراتی صنایع خاک چینی در سال جاری چقدر بود؟

مروری بر عملکرد دو ماهه نخست سالجاری شرکت صنایع خاک چینی ایران (کخاک) نشان داد که این شرکت بالغ برشش میلیارد تومان فروش صادراتی داشته است.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، این رقم در مقایسه با فروش صادراتی 13 میلیارد تومانی این شرکت در دوماهه نخست سال گذشته، نزدیک به 7 میلیارد تومان کاهش داشت.

شرکت صنایع خاک چینی ایران با سرمایه ای 350 میلیارد تومانی در زمینه تولید انواع کائولن فرآوری شده، تولید بلوک سبک گازی اتوکلاوشده، پانل مسلح و ملات خشک فعالیت می کند.

ازمنظر فروش داخلی، شرکت صنایع خاک چینی ایران (کخاک) در دوماهه نخست سالجاری بالغ بر 300 میلیارد و 567 میلیون تومان فروش داشت.

فروش داخلی، این شرکت در دوماهه نخست سال گذشته حدود 150 میلیارد تومان بود.

ناگفته نماند که درآمدهای عملیاتی شرکت صنایع خاک چینی ایران در سال گذشته 1.310 میلیارد تومان بود.

همچنین سود عملیاتی و سود خالص شرکت صنایع خاک چینی ایران (کخاک) در سال گذشته به ترتیب 691 و 636 میلیارد تومان اعلام شد.

درحال حاضر منصور پورمهدی، حسن عدالتی، یونس فاتح، سلیمان تقی زاده و سید هادی سیدفضلی اعضای هیات مدیره این شرکت را تشکیل می دهند.

 

ارسال نظر