شناسه خبر : 50746

اختصاصی چابک آنلاین؛

سود خالص هر سهم تکنوتار ۳۳ ریال

سود خالص هر سهم تکنوتار 33 ریال

سودخالص هرسهم شرکت تکنوتار در سال مالی منتهی به اسفندماه سال گذشته رقمی معادل ۳۳ ریال اعلام شد.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، این رقم در مقایسه با سودخالص هر سهم 192 ریالی این شرکت در سال 1401، حدود 83 درصد کاهش داشت.

شرکت مهندسی تکنوتار در زمینه تولید قطعات و مونتاژ انواع تلمبه ها و دیسپنسر های توزیع سوخت پایه گذاری شده است.

این شرکت جزو واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان است.

سود خالص شرکت تکنوتار در سال گذشته بالغ بر 2 میلیارد و 744 میلیون تومان بود.

این رقم در مقایسه با سودخالص 4 میلیارد و 700 میلیون تومانی این شرکت در سال 1401، حدود 42 درصد کاهش داشت.

سود عملیاتی این شرکت درسال مالی مورد نظر این گزارش به رقم 2 میلیارد تومان رسید که در مقایسه با سود عملیاتی 5 میلیارد تومانی این شرکت در سال 1401 حدود 61 درصد کاهش داشت.

 

ارسال نظر