نیمی از برق کشور در بخش تولید مصرف می‌شود


نیمی از برق کشور در بخش تولید مصرف می‌شود

سخنگوی صنعت برق گفت: به‌صورت میانگین ۵۰ درصد برق کشور در بخش تولید واحدهای صنعتی و کشاورزی مصرف می‌شود.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق (توانیر)، مصطفی رجبی مشهدی افزود: در سال ۱۴۰۰ با ناترازی برق شدیدی مواجه بودیم؛ اما در دو سال گذشته با مجموع اقدام‌های انجام شده این ناترازی با درایت و برنامه‌ریزی‌های دقیق به حداقل رسید.

وی با بیان این که برای گذر از اوج بار تابستان امسال ۱۸۰ اقدام تأمین انرژی در کشور تعریف شده، ابراز امیدواری کرد: سال جاری نیز سال مطلوبی برای صنعت برق کشور باشد.

به گفته مدیرعامل توانیر، در این زمینه ظرفیت‌های مناسبی در حوزه صنعت برق ایجاد شده که ساخت نیروگاه‌های حرارتی جدید و راه‌اندازی نیروگاه‌های تجدیدپذیر و احداث شبکه‌های توزیع و انتقال برق از جمله آنها است.

از شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق (توانیر)، مصطفی رجبی مشهدی افزود: در سال ۱۴۰۰ با ناترازی شدیدی مواجه بودیم؛ اما در دو سال گذشته با مجموع اقدام‌های انجام شده این ناترازی با درایت و برنامه‌ریزی‌های دقیق به حداقل رسید.

وی با بیان این که برای گذر از اوج بار تابستان امسال ۱۸۰ اقدام تأمین انرژی در کشور تعریف شده، ابراز امیدواری کرد: سال جاری نیز سال مطلوبی برای صنعت برق کشور باشد.

به گفته مدیرعامل توانیر، در این زمینه ظرفیت‌های مناسبی در حوزه صنعت برق ایجاد شده که ساخت نیروگاه‌های حرارتی جدید و راه‌اندازی نیروگاه‌های تجدیدپذیر و احداث شبکه‌های توزیع و انتقال برق از جمله آنها است.

روز گذشته اول اردیبهشت نیز مدیرعامل شرکت توانیر همچنین گفت: همه برنامه‌ریزی‌ها برای تأمین برق پایدار کشور به‌ویژه برای بخش صنعت انجام شده است.

رجبی مشهدی با بیان این که برای این منظور ۱۸۰ اقدام عملیاتی تعریف شده تا از این طریق برق موردنیاز کشور با مشارکت همه مشترکان تأمین شود، خاطرنشان کرد: روند مصرف برق توسط صنایع انرژی بر در طول سه سال گذشته همواره روبه‌رشد بوده است.

سخنگوی صنعت برق خاطرنشان کرد: با تلاش‌های انجام شده و با وجود افزایش تعداد مشترکان صنعتی، سهم صنایع از مجموع مصرف برق کشور هیچگاه کمتر از ۳۶ درصد مصرف برق کشور نبوده و از سهم مشترکان خانگی پیشی گرفته است.

ارسال نظر