مدیر کل امور فرهنگی تأمین اجتماعی گفت: امسال ۲۷۹ هزار نفر تسهیلات ۷ میلیونی دریافت کردند و تا پایان اسفند ۲۰ هزار متقاضی دیگر از این وام بهره مند می‌شوند.

همه اخبار
خدمات بیمه ای