شناسه خبر : 21898

اختصاصی چابک آنلاین؛

رکود بازار مسکن در سال‌جاری هم ادامه دارد

رکود بازار مسکن در سال‌جاری هم ادامه دارد

رئیس انجمن صنفی مهندسان مشاور طراح و ناظراستان تهران ، اظهارکرد: باید بسته های تشویقی و وام های مناسب دراختیار جوانان و نیازمندان قرارداد تا چرخه خرید و فروش مسکن رونق پیدا کند.

به گزارش چابک آنلاین، "مهیارفرنیا" درگفت و گو با چابک آنلاین، با بیان اینکه امسال صنعت مسکن دچاررکود شد ،گفت: عوامل زیادی دررکود بازار مسکن دخیل هستند اما مهمترین عامل، سیاست های غلطی است که درمعاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی اتخاد می‌شود. 

به گفته وی،اگردرسیاست های مسکن اصلاحاتی انجام نشود وضعف های مدیریتی برطرف نشود، درسال پیش رونیز، شاهد رکود در بازارمسکن خواهیم بود.

وی، با بیان اینکه کیفیت ساختمان ورعایت اصول فنی برای بسیاری ازخریداران مهم است، افزود:صنعت ساختمان هم مانند هرصنعت دیگری برای رونق به سیاست و برنامه ریزی درست نیازدارد .

رئیس انجمن صنفی مهندسان مشاورطراح و ناظراستان تهران ، درخصوص  شعار دولت  مبنی برساخت یک میلیون واحد مسکونی درسال، گفت: این فرایند زمانبر است و حداقل شش ماه الی یکسال به کارمداوم و برنامه ریزی نیاز دارد تا نتایج و اثرات آن را مشاهده کنیم .

فرنیا ، معتقد است که  درخصوص طرح ملی مسکن، آن برنامه ریزی که مدنظرکارشناسان مسکن است صورت نگرفته و هنوزابهاماتی دربرنامه ریزی ها وجود دارد که باید رفع و اهداف این طرح کاملا مشخص شود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای