شناسه خبر : 47026

۷۰ هزار خانواده زمین رایگان گرفتند

 ۷۰ هزار خانواده زمین رایگان گرفتند

دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران گفت: اراضی طرح جوانی جمعیت و سرانه‌های خدمات شهری برای بیش از ۷۰ هزار متقاضی واجد شرایط تامین و واگذاری اراضی به متقاضیان در سال ۱۴۰۲ انجام شد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از مهر، خسرو دانشجو معاون معماری و شهرسازی با تاکید بر اینکه تأمین اراضی برای طرح جوانی جمعیت به عنوان یکی از تکالیف این وزارتخانه توسط این معاونت مورد بررسی قرار گرفت و کارهای الحاق آنها و تخصیص به واجدان شرایط انجام شده است، گفت: در قانون جوانی جمعیت تاکنون ۱۱۰ هزار متقاضی، تقاضای خود را برای دریافت زمین ثبت کردند که از این تعداد، بیش از ۷۰ هزار متقاضی واجد شرایط زمین خود را دریافت کردند.

معاون معماری و شهرسازی ادامه داد: قانون تصریح کرده است که به هر متقاضی واجد شرایط ۲۰۰ مترمربع زمین تخصیص یابد که شورای‌عالی و مجموعه وزارت راه و شهرسازی در این خصوص اهتمام داشته است.

دانشجو تصریح کرد: در تأمین اراضی طرح جوانی جمعیت که برای هر متقاضی در حدود ۲۰۰ هزار مترمربع زمین واگذار شده است، اراضی خدمات هفت گانه شهری از جمله پارک و فضای سبز، آموزشی، بهداشتی و درمانی، تأسیسات و تجهیزات شهری، گردشگری، فرهنگی و ورزشی نیز تأمین شده است.

ارسال نظر