شناسه خبر : 51333

نقش رهبری نوین در فرآیند کسب و کار

نقش رهبری نوین در فرآیند کسب و کار

اهمیت و نقش رهبری نوین در فرآیند کسب‌ و کار یکی از مقوله‌های مهم در سازمان ها است که می‌تواند کسب ‌و کار را توسعه داده و آن را نیز متمایز سازد.

در رهبری نوین در کسب و کار تلاش می‌شود درست‌ترین و بهترین کار ممکن صورت پذیرد و به اعضای تیم خود الهام‌بخشی، تقویت انگیزه و ترویج فرهنگ مثبت می‌دهد تاکار درست را انجام دهند.

در رهبری نوین در کسب و کار، شنونده بودن، نوآور بودن و برقراری تعاملات فردی اثربخش سبب می‌شود تا راهبر،  خودش را به سمت ایده‌ها، چالش‌ها، عملکرد کارکنان و منابعی که به او کمک می‌کند تاکارش را شروع کند سوق داده و دراین ‌صورت است که تصمیمات منطقی‌تر و چالش‌های کسب‌وکار بهینه تر ارزیابی می‌شود.

 رهبری نوین در کسب و کار نوعی از کیفیت رهبری سازمانی بوده که در آن، بر اصالت رهبر سازمانی در انگیزه‌ها و رفتارهایش تأکید دارد. 

رهبری نوین دارای انگیزش مختارانه بوده و همراه با بروز رفتار و عملی است که حقیقتاً آن را در نظر دارد.

 درفرآیند رهبری نوین کسب و کار ، تعاملات با اعضای سازمان همراه با خود آگاهی، شفافیت رابطه‌ای و مبتنی بر ارزش‌های اخلاقی بوده که  می‌تواند از طریق سازوکارهایی سبب بهبود باورها و نگرش های افراد نسبت‌ به فعالیت‌هایشان شود. 

دررهبری نوین کسب و کار تغییر یا بهبود این باورها و نگرش‌ها درنهایت منجر به بهبود رفتارهای مرتبط با تغییر می‌شود که این موضوع می‌تواند تأثیر مثبتی بر روی خروجی‌ها و پیاده‌سازی تغییرات پیچیده در سازمان داشته باشد.

 دررهبری نوین کسب و کار،شناخت عوامل شامل اهداف اصلی، مستندسازی، فهرست اقدامات لازم، تدوین برنامه‌های عملیاتی، شناسایی موانع، اقدام و پیشروی لازم و ملزوم یکدیگر بوده و در پایان ‌بایدبه این نکته اشاره کرد که هدف رهبری نوین در کسب‌ وکار این است که شما را قادر می‌سازد تا به یک رهبر حرفه‌ای تبدیل شوید و مهارت‌های رهبری را کسب کنید و اگر در حیطه کار خود هستید با کمترین اطلاعات و به ‌مراتب کمترین زمان تصمیمی بگیرید که بیشترین اثر را داشته باشد و به فرد مؤثرتری تبدیل شوید.             

"مشاور عالی منابع انسانی و فرآیندها"

ارسال نظر