کسب و کارها در سراسر جهان از بانک‌ها گرفته تا شبکه‌های تلویزیونی و شرکت‌های هواپیمایی و مطب‌ها روز جمعه به دلیل اختلال…

همه اخبار