شناسه خبر : 51158

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین درآمد فدراسیون بولینگ و بیلیارد در سال گذشته از کدام محل بوده است؟

بیشترین درآمد فدراسیون بولینگ و بیلیارد در سال گذشته از کدام محل بوده است؟

درآمد فدراسیون بولینگ و بیلیارد در پایان سال گذشته به رقم ۱۳میلیارد تومان رسید.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بر اساس این گزارش، عمده درآمد این فداراسیون در سال گذشته حدود 8 میلیارد و 500 میلیون تومان از وجوه تخصیصی از محل وزارت ورزش و جوان بود.

فدراسیون بولینگ و بیلیارد جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته حدود یک میلیارد و 500 میلیون تومان از محل کارگاه ها و دوره های آموزشی و یک میلیارد و 300 میلیون تومان هم از محل وجوه تخصیصی از محل تفکیک کمیته المپیک، درآمد کسب کرده است.

همچنین این فدراسیون در سال گذشته مبلغ یک میلیارد تومان از محل حق عضویت مسابقات و لیگ ها، 330 میلیون تومان از محل کمک های مردمی و حدود 37 میلیون تومان از محل اسپانسری درآمد کسب کرده که نسبت به سال ماقبل رشد خوبی داشته است.

ارزش خالص این فدراسیون  در پایان سال گذشته حدود 4 میلیارد تومان منفی بود.

دارایی های ثابت مشهود فدراسیون بولینگ و بیلیارد جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته تا سقف 75.500 میلیون ریال در مقابل خطرات احتمالی تحت پوشش بیمه قرار گرفته است.

 از علی سلطان پور به عنوان سرپرست این فدراسیون ورزشی یاد می شود.

محمد حسین واقف زاده،حسین کلانتری و باقر شریفی سمنانی اعضای هیات رئیسه فدراسیون بولینگ و بیلیارد جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می دهند.

 

ارسال نظر