بارسلونا امروز فرصت دارد تا با پرداخت رقم فسخ قرارداد دنی اولمو او را جذب کند در غیر این صورت جذب این بازیکن منتفی…

همه اخبار